O nama

Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Splitsko-dalmatinske županije

Područja djelovanja Udruge:

 • djelovanje na procesu socijalne integracije hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji,
 • promicanje i unapređivanje vrijednosti Domovinskog rata,
 • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima branitelja oboljelih od PTSP-a,
 • psihološko i socijalno osnaživanje,
 • podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRV-i; stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • prevencija i pomoć pri posljedicama sekundarne traumatizacije,
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
 • ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama,
 • javno predstavljanje rezultata rada,
 • razmjena iskustava između obitelji,
 • poticanje organiziranja slobodnog vremena članova Udruge,
 • organiziranje rekreacijskih aktivnosti članova Udruge i njihovih obitelji,
 • osnivanje stručnih timova za pomoć i grupa za samopomoć hrvatskih branitelja oboljelih od PTPS-a,
 • suradnja s tijelima državne uprave i samouprave te s odgovarajućim stručnim ustanovama i institucijama,
 • vođenje statistike i evidencije u vezi poslova Udruge,
 • poticanje ustrojbenih oblika o čemu odlučuje izvršni odbor udruge,
 • suradnja s braniteljsko socijalnim-radnim zadrugama hrvatskih branitelja,
 • suradnja s predstavnicima civilnog društva, s domaćim i stranim, nevladinim, vladinim, javnim i privatnim organizacijama i institucijama,
 • senzibiliziranje javnosti za potrebe teško oboljelih osoba, hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
 • izdavanje i tiskanje publikacija i glasila, kao i audio-vizualnih programa, u svim postojećim formatima i medijima, vezano za programe Udruge,
 • prikupljanje sredstava potrebnih za ostvarivanje zadataka i ciljeva Udruge,
 • prikupljanje osnovnih životnih potrepština i medicinskih pomagala, skladištenje i njihova podjela radi stvaranja uvjeta kvalitetnog života i izjednačavanje mogućnosti za uključivanje u svakodnevni život,
 • organiziranje prijevoza osoba-odlazak liječniku,
 • organiziranje pomoći u obavljanju kućanskih poslova-pospremanje stana, odlazak po namirnice, pranje i glačanje rublja,
 • organiziranje prehrane starijih i nemoćnih osoba-pripremanje toplih obroka u kući, nabava i dostava toplih obroka u kuću, pomoć u hranjenju,
 • organiziranje pomoći pri održavanju osobne higijene-pomoć u oblačenju, i svlačenju, kupanju, mijenjanju pelena i obavljanju drugih higijenskih potreba,
 • pomoć u kući, pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici, osobna asistencija,
 • psihosocijalna podrška,
 • savjetovanje i pomaganje,
 • pomoć i podrška obitelji,
 • pomoć i podrška nezaposlenima,
 • pomoć i podrška starijim osobama.
 • djelovanje na procesu socijalne integracije hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji,
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
 • zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.

 

Kontakt: uhboptspsdz@gmail.com

Službeni mobitel udruge: 099/7966211

__________________________________________________________________________

Facebook stranica:

https://www.facebook.com/domoviski.rat

 

Skip to content