Potpore za obrazovanje za studente

Temeljem čl.15, st.4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 02. studenoga 2023.god. raspisuje Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja.

Obrasce je važno popuniti točno i čitko te je potrebno koristiti isključivo gore priloženu Izjavu o sastavu zajedničkog kućanstva.

Prijave se šalju  putem pošte na adresu: Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb (s naznakom – Natječaj za potporu za obrazovanje)

Zadnji dan za slanje prijava je četvrtak  23.11.2023.god.

Za sve upite molimo da se obratite na mail:  zaklada.branitelja@zg.t-com.hr 

Image by StartupStockPhotos from Pixabay

Povezane objave

Skip to content