Radna terapija je zdravstvena struka koja se bavi vraćanjem osobe u njezin svakodnevni život, za vrijeme i nakon rehabilitacije, te u području prevencije. Osnova filozofije radne terapije počiva na promatranju čovjeka kao aktivnog bića koji kroz svrhovite aktivnosti ostvaruje odnos s okolinom, realizira se i rehabilitira. Radna terapija promovira zdravlje kroz aktivnost.

Prema definiciji Svjetske udruge radnih terapeuta radna terapija obuhvaća postupke u liječenju fizičkih i psihičkih stanja kroz specifične aktivnosti sa svrhom dosezanja njihove najviše razine, funkcije i neovisnosti u svim vidovima svakodnevnog života.

Namijenjena je osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom, bolešću ili starenjem. Kao dio liječenja obuhvaća sve manualne, kreativne, rekreativne, edukativne i rehabilitacijske aktivnosti s ciljem poboljšanja određene psihičke i fizičke funkcije osobe.

Jedna od uloga radnog terapeuta rad je na promjeni pacijentove ”loše” sliku o sebi, da pomaže u promjeni njegovim stavova, vrijednosti, vještina, te da ga naučiti živjeti i nakon oboljenja, ozljede ili drugog.

Cilj je postići što veću samostalnost i osnažiti osobu – radom na samopouzdanju i samopoštovanju, naučiti osobu raznim vještinama, potaknuti osnaživanje zdravih osobina i sposobnosti, korisno okupirati osobu (svrsishodnim aktivnostima), očuvati radne navike i sposobnosti, poticati razvoj niza vještina koje su potrebne za život u zajednici radi što samostalnijeg funkcioniranja, poticati oporavak, poboljšati kvalitetu života i integraciju u obitelj i društvo. Krajnji je cilj radne terapije resocijalizacija, profesionalna i radna rehabilitacija.

U mnogim je bolnicama radna terapija zastupljena svakodnevno. Prema mogućnostima i potrebama pacijenata radno okupacijske aktivnosti obuhvaćaju kreativne i edukativne grupe, provođenje aktivnosti dnevnog života, trening socijalnih i komunikacijskih vještina, pojedinačno provođenje aktivnosti samozbrinjavanja, aktivnosti produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena. Na odjelima gdje su polupokretni ili nepokretni pacijenti provode se prilagođene aktivnosti s ciljem poboljšanja mišićnog tonusa.

Filozofija radne terapije utemeljena je na sljedećim uvjerenjima:

 • Čovjek je tjelesno, umno, emocionalno, duhovno i društveno biće koje ima svoju prošlost, sadašnjost i budućnost i koje funkcionira u fizičkom i socijalnom okruženju.
 • Unutarnja motivacija inicijalna je predispozicija osobe za djelovanje u okolini i korištenje vlastitih potencijala.
 • Važno je prepoznati potrebu svake osobe za uravnoteženim i svrsishodnim okupacijama u životu, radi napretka i uviđanja osobnih potencijala, životnog smisla, samoostvarenja i zadovoljavanja drugih potreba, prilagodbe na promjene i održavanje zdravlja.
 • Okupiranost je ljudsko djelovanje ključno za održavanje zdravlja i osjećaja dobrobiti te osjećaj kvalitete života i zadovoljstva životom i samim sobom.
 • Čovjek je društveno biće. Socijalna komponenta značajno utječe na formiranje osobnosti. Okruženje ima veliki utjecaj na čovjeka.
 • Zdravlje je subjektivni doživljaj važan za postizanje i održavanje životne ravnoteže i ostvarenja dobrobiti.
 • Čovjek je sposoban pronaći zdrav način prilagodbe na životne promjene kroz određene aktivnosti.

Ljudi su stvoreni za aktivnost – djelovanje, promišljanje, prosuđivanje, organiziranje, analiziranje, oblikovanje, izvođenje i dr. Okupiranost je čovjeku urođena, a obuhvaća sve čime se čovjek bavi kao tjelesno, umno, duhovno i socijalno biće.  Okupiranost ima dvije važne razvojne funkcije: preživljavanje i zdravlje (fizičko i mentalno). Kroz okupacije zadovoljavamo primarne potrebe –  kako bismo preživjeli (vodu, hranu, sigurnost, toplinu, zaklon) i zdravlje, kao prirodno stanje osobe.

Zdravlje možemo promatrati kao pozitivan osjećaj dobrobiti, ne samo kao izostanak bolesti. Posebno naglašavamo mentalno zdravlje kao preduvjet za prilagodbu, kreativnost i istraživanje te zadovoljavanje životnih potreba bez posebnih teškoća.

Radni terapeuti okupaciju smatraju najvišom razinom čovjekova funkcioniranja koja razvija i integrira čovjekove tjelesne, misaone i duhovne potencijale kroz proces izvođenja aktivnosti.

Prekid zdravlja, odnosno bolest mogu izazvati:

 • Okupacijska neravnoteža – neravnoteža aktivnosti, produktivnosti i odmora, što može dovesti do senzorno-motoričke, kognitivne i psihosocijalne neravnoteže.
 • Okupacijska deprivacija pojavljuje se onda kada vanjske okolnosti sprječavaju pojedinca da iskoristi svoje potencijale, što može dovesti do neravnoteže koja može rezultirati prekidom normalnog funkcioniranja.
 • Okupacijsko otuđenje nastaje kada se osoba bavi aktivnostima koje nisu u skladu s njezinim željama i mogućnostima, što rezultira frustracijom, dosadom, nezadovoljstvom i stresom.

Kako funkcionira prilagodba? Kada se čovjek nađe u novoj, nepoznatoj situaciji najprije se s njome pokušava nositi uz pomoć znanja i vještina koje posjeduje. Ukoliko se to pokaže nedovoljnim nastojat će naučiti nova znanja i razviti nove vještine. Ukoliko ne uspijeva riješiti situaciju na zadovoljavajući način – iskusit će krizu. Treba napomenuti da je ovdje jako važna brzina kojom dolazi do promjene – ukoliko se promjena odvija brzo ostaje manje vremena za prilagodbu. Prilagodba ovisi i o sposobnosti učenja i savladavanja novih vještina  osobe kao i o vanjskim čimbenicima kako što je npr. kvaliteta i kvantiteta socijalne podrške.

Zdrav čovjek sposoban je obavljati razne aktivnosti. Ono što radimo i čime se bavimo može podržati ili potaknuti naše zdravlje isto tako kao i bolest. Psihički oboljela osoba nije više u mogućnosti provoditi svakodnevne aktivnosti (aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena). Cilj radne terapije je  – potaknuti promjenu i povratiti neovisnost osobe i njenu sposobnost izvođenja svakodnevnih aktivnosti kao i nekih novih koje bi trebale prevenirati daljnje onesposobljavanje, poboljšati kvalitetu života, pružiti mu prijeko potreban smisao, svrhu i vrijednost.

Aktivnost možemo promatrati kao:

 • sredstvo za učenje i razvoj vještina,
 • sredstvo pomoću kojega organiziramo vrijeme,
 • ono što omogućuje produktivnost, pruža osjećaj sposobnosti, korisnosti i kreativnosti,
 • ono što omogućuje izražavanje i istraživanje osjećaja,
 • sredstvo stimulacije i aktivacije,
 • ono što omogućuje socijalnu interakciju i komunikaciju.

Mnogi hrvatski branitelji prepoznali su vrijednost aktivizma, rada i uključivanja. Mnogi među njima odlučili su se za proizvodnju, posebno poljoprivrednu, kao izvrstan oblik radne terapije i samoostvarenja. U tekstu iz 2014. (na dnevnik.hr) branitelj Vinko, član zadruge Arka naša rekao je : „Pijem lijekove, ali mene moj rad spašava“.

Image by apajh from Pixabay

 

 

Povezane objave

Skip to content