Ustanove za smještaj branitelja

U planu aktivnosti Ministarstva branitelja za treći kvartal 2022. godine donošenje je Zakona o osnivanju ustanova za smještaj braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata. Na temelju analize postojećeg stanja i obzirom na starenje populacije donošenje ovog zakona smatra se nužnim.

Braniteljska je populacija sve starija i za očekivati je da će potrebe hrvatskih branitelja biti sve izraženije. Određenom broju branitelja biti će potrebna institucionalna pomoć u obliku smještaja, zbog socio-ekonomskog stanja ili zbog potrebe za pomoći oko obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Smještajni kapaciteti u domovima za starije i nemoćne osobe u Republici Hrvatskoj nisu dostatni, a uz tendenciju rasta starije populacije ti kapaciteti morat će se povećavati. Trenutni kapaciteti domovima za starije u kojima branitelji već sada sukladno Zakonu o braniteljima imaju prednosti pred ostalima, neovisno o imovinskom ili dohodovnom statusu, nisu ni približno dovoljni za potrebe branitelja u nadolazećim godinama. Još nije utvrđeno koliko će se domova i gdje izgraditi.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima (članak 127.) prednost pri smještaju u ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge smještaja sukladno propisima o socijalnoj skrbi, a kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave imaju sljedeće osobe, prema redoslijedu:

  • roditelji, bračni ili izvanbračni drug smrtno stradalog hrvatskog branitelja i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  • djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji su u teškom zdravstvenom stanju,
  • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata prema redoslijedu prednosti od I. do X. skupine,
  • dragovoljci iz Domovinskog rata koji su u teškom zdravstvenom stanju
  • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u teškom zdravstvenom stanju redoslijedom prednosti od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
  • roditelji, bračni ili izvanbračni drug te djeca umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u teškom zdravstvenom stanju.

Nadamo se analize Ministarstva branitelja neće trajati previše dugo i da će se u dogledno vrijeme realizirati izgradnja i opremanje domova za braniteljsku populaciju kao i smještaj prvih korisnika. Također se nadamo da će se realizirati suradnje s lokalnim zajednicama i predviđene aktivnosti kojima bi se braniteljima, korisnicima domova, omogućilo kvalitetno i aktivno starenje.

Image by Sanchez Lin from Pixabay

 

Povezane objave

Skip to content