Volontiranjem pomažemo drugome, ali i sebi. Kroz volonterski angažman dobivamo priliku spoznati vlastite kapacitete, kompetencije i afinitete i kroz taj isti rad stjecati novo iskustvo koje nas može obogatiti kao ljude, ali i učiniti konkurentnijima na tržištu rada. Osobe koje su uključene u jedan takav rad stječu korisne kontakte, znanja i vještine, ujedno jačaju i samopouzdanje i samopoštovanje.

Volonterstvo je aktivnost koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, aktivnog uključivanja u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.

Volontiranjem doprinosimo društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju, a stječemo i nova iskustva i razvijamo kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit.

Volontiranje povećava samopouzdanje dajući osjećaj ostvarenja, pozitivan pogleda na život i ciljeve u životu, smanjuje rizik od depresije umanjujući rizik društvene izolacije i isključenosti.

Slijedom svega navedenog smatramo važnim uključiti članove Udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a SDŽ u volonterske aktivnosti, educirati o volonterskom menadžmentu i organizaciji volonterskih aktivnosti. Volontiranje je prilika da pomažući svojoj zajednici pomognu i sebi.

Zakon o volonterstvu kaže da su volonteri i volonterke osobe koje dobrovoljno ulažu svoje osobno vrijeme, trud, znanja i vještine obavljajući usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a pritom ne traže novčanu nagradu ili drugu imovinsku korist.

Volonterom se u pravilu može postati bez obzira na dob, spol, starosnu dob, (ne)zaposlenost, nacionalnost ili druge posebnosti – gotovo svatko može volontirati! Najvažnije je ima ti dobru volju i donijeti odluku o izdvajanju svog vremena i načinu na koji ćemo ga pokloniti nekome tko treba našu pomoć. Najvažnija motivacija je ona unutarnja. Volontiranjem pomažemo i sebi i drugome. Jačamo i svoje osobne i svoje profesionalne kapacitete, uključujemo se i djelujemo što značajno pridonosi osjećaju zadovoljstva životom i boljem zdravlju.

Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca, zasniva se na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Ono doprinosi samom volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnog društvenog sudjelovanja.

Volontiranje može biti dugotrajno (na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida) ili kratkotrajno (jednokratno) ili povremeno u ograničenom vremenskom periodu.

Važno je naglasiti da volontirati može svaka osoba starija od 15 godina, a volontiranje osoba mlađih od 15 godina omogućeno je odgojem za volontiranje kroz odgojno-obrazovne institucije. Ako je osoba maloljetna može volontirati uz pisano odobrenje roditelja/skrbnika.

Volonterska knjižica dokument je u kojem se evidentira svaki volonterski angažman i edukacija u kojima je volonter/ka sudjelovao/la. Navedene podatke volonteri/ke mogu koristiti prilikom sljedećeg prijavljivanja na volontiranje kao i u životopisu prilikom slanja molbi za posao. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja. Prema Zakonu o volonterstvu, volonterska je knjižica priznata kao jedan od alata za evidentiranje volonterskog doprinosa pojedinaca. Svaki volonter može dobiti volontersku knjižicu od svog organizatora volontiranja ili u regionalnom ili lokalnom volonterskom centru.

Ugovor o volontiranju sklapa se između volontera/ke i organizatora volontiranja. Ugovor o volontiranju može se zaključiti usmeno, na zahtjev volontera, organizator volontiranja dužan je izdati pisanu Potvrdu o sklopljenom ugovoru. Volonter i organizator volontiranja ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je dokument kojim se opisuju aktivnosti/zadaci volontera kao i ono što je volonter/ka naučio/la tijekom volontiranja. Potvrdu o kompetencijama mogu dobiti sve osobe koje su u dugoročnom volonterskom angažmanu, tj. volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida. Na volonterov zahtjev organizator volontiranja dužan je izdati Potvrdu o kompetencijama stečenima kroz volontiranje ako je bila riječ o dugotrajnom volontiranju. Potvrda se izdaje:

  • u svrhu osobnog razvoja – određivanje osobnih interesa, talenata, povezivanje sa životnim ciljevima,
  • radi profesionalnog razvoja – znanje i vještine stečene volontiranjem koje mogu koristiti na tržištu rada i pridonijeti promjeni profesije,
  • u svrhu dobivanja dodatka diplomi – dokument koji opisuje znanja i vještine koje su stekle osobe s visokom stručnom spremom, a koji upotpunjuje informacije sadržane u službenim svjedodžbama i diplomama, čineći ih razumljivijim, osobito poslodavcima i institucijama izvan zemlje u kojoj su izdani,
  • u svrhu daljnjeg nastavka obrazovanja – što može biti posebno zanimljivo za srednjoškolce koji tijekom srednje škole volontiraju, a planiraju dalje nastaviti obrazovanje,
  • u svrhu nastavka volonterskog angažmana – procjena kompetencija pomaže za određivanje područja budućih volonterskih angažmana.

Potvrda o volontiranju mora sadržavati sljedeće informacije: osobne podatke o volonteru/rki, podatke o vremenu volontiranja, o edukaciji, kratak opis volonterskih aktivnosti te ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja. Kao pisana potvrda može poslužiti i volonterska knjižica jer u sebi sadržava mogućnost bilježenja svih podataka propisanih Zakonom o volonterstvu.

Antonija Pleša
Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje  i humanitarno djelovanje

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Povezane objave

Skip to content