O projektu

Projekt „Jačanje kapaciteta hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a“ odobren je i podržan od strane Vlade RH i Europske unije odnosno sufinanciran iz Europskog  socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 472.003,31 HRK, od toga je iz Europskog socijalnog fonda sufinancirano 401.202,81 HRK, a iz Državnog proračuna RH sufinancirano: 70.800,50 HRK.

Projekt se provodi od veljače 2022. do kolovoza 2023., odnosno 18 mjeseci. Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a provodi ga u partnerstvu s Centrom za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi iz Zagreba.

Ciljevi projekta su ojačati kapacitete OCD-a u projektu na području pružanja psihosocijalne podrške hrvatskim braniteljima oboljelim od PTSP-a i unaprijediti kapacitete OCD-a na području upravljanja i organiziranja vlastitog rada.

Navedeno planiramo ostvariti projektnim aktivnostima:

  • edukacijama za poslove knjigovodstva i financijskog upravljanja,
  • edukacijom iz društvenog poduzetništva,
  • edukacijom iz upravljanja likvidnošću OCD-a u vremenu krize,
  • pružanjem psihološke potpore hrvatskim braniteljima oboljelim od PTSP-a, članovima udruge,
  • osmišljavanjem i izradom digitalnog priručnika za samopomoć i podršku braniteljima oboljelim od PTSP-a,
  • studijskim putovanjem,
  • mapiranjem potreba lokalnih zajednica Općine Cista Provo i Općine Runovići
  • izradom dokumenta „Potrebe zajednice u ruralnim područjima u vremenu krize“,
  • uključivanjem i organizacijom volontera i volonterskih aktivnosti.

Provedbom projekta i ostvarivanjem planiranih rezultata povećat će se međusektorska suradnja (suradnja s LAG (ZAGORA )u sjedištu općine  Dugopolje, te s JLS-ima iz Splitsko-dalmatinske županije). Također će se povećati kapaciteti nositelja i partnera, osigurati institucionalna održivost i održivost na nivou donošenja lokalnih politika.

Očekivani rezultati projekta su: ojačani kapaciteti za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, poglavito u kriznim stanjima, veća razina informiranosti građana, stjecanje novih znanja i vještina za izvoditelje projekta, daljnji razvoj suradnje među svim dionicima, stvaranje kvalitetne baze podataka koja će se moći koristiti u izradi i provedbi projekata, izrada lokalnih strategija u cilju razvoja lokalne i regionalne zajednice.

Učinak projekta maksimizirat će se primjerenom diseminacijom rezultata među ciljnom skupinom, dionicima i ostalom zainteresiranom javnosti.

Skip to content